egyszerűsített döntés

A közigazgatási hatósági döntéshoztal egyik formája, amely esetében nem kötelező valamennyi hatósági döntési elem szerepeltetése. Indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó egyszerűsített döntés hozható, ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, vagy a döntés az ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdekét nem érinti, vagy az kizárólag valamely eljárási cselekmény időpontját határozza meg. Az egyezséget jóváhagyó egyszerűsített döntésből mellőzhető az indokolás.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 72. § Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 56. o

Relációk