közintézmény

A közigazgatási feladatokat ellátó egyéb közjogi jogi személyek egyik fajtája, az államigazgatási – és a közigazgatási – szervek által közszolgáltatások ellátására létrehozott szervtípus. Mint költségvetési szerv finaszírozásuk az állami vagy helyhatósági költségvetésből történik. Tipikusan oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális feladatokat látnak el. A fővárosban minden közhasználat céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, továbbá a körülhatárolt terület és építményei.

Tudományterület:

Forrás:

Temesi István - Linder Viktória: Államigazgatás. Dialóg Campus Kiadó, 2016. 77. o. 7/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról)

Relációk