önkormányzati társulás

Az önkormányzatok írásbeli megállapodásával létrehozott szervezet, amelynek célja az önkormányzatok együttműködésének fejlesztése és a hatékonyabb feladatellátás hatósági-igazgatási, intézmény fenntartási, területfejlesztési vagy egyéb közszolgáltatásokat érintő ügyekben. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. A társulás költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. Az önkormányzati társulások típusai: hatósági-igazgatási, intézményi, közös önkormányzati hivatal, társult képviselő testület.

Tudományterület:

Forrás:

Alaptörvény 32. cikk 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 87-92. §

Relációk