önkormányzati határozat

A képviselő-testület minden olyan helyi közügy intézése körében, amelyben nem alkot rendeletet, határozatot hoz. A képviselő-testület határozata: normatív határozat és egyedi határozat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete közjogi szervezetszabályozó eszközben: normatív határozatban szabályozhatja a saját és az általa irányított szervek tevékenységét és cselekvési programját, valamint az általa irányított szervek szervezetét és működését. A helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzatot érintő bármilyen kérdésben, a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között határozatot hoz. Ez utóbbi lehet hatósági határozat vagy más döntés. Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén kezdeményezheti határozat meghozatalát. Az egyedi határozatok nem állapíthatnak meg a településen élők számára általánosan jogokat, kötelezettségeket. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik a határozathozatalról.

Tudományterület:

Forrás:

Alaptörvény 32. cikk 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1. § 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 23. § Vértesy László: A helyi önkormányzatok, szerveik és működésük (III. fejezet). in Magyarázat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényhez. Magyar Közlöny, 2015. 65. o.

Relációk