hipotézis (jog)

A jogi norma egyik eleme, jelentése feltételezés, tényállás. A szabályozott magatartás lehetséges tulajdonságait, jellegzetességeit tartalmazza, azaz egy feltételezett esetet, mint tényállást rögzít. A hipotézis nem a szabályosnak tartott magatartást írja le, hanem azt, amely lehetséges, de nem a szabály szerint elvárt magatartás. A hipotézis feltételezés a diszpozícióhoz képest, a szankció meg a hipotézis jogkövetkezménye. A hipotézis egyszerű, ha egy feltételt tartalmaz, összetett ha többet. A konjunktív feltételek egyszerre kell hogy megvalósuljanak, a diszjunktív feltételek pedig kizárják egymást.

Tudományterület:

Forrás:

Tamás András: Legistica, A jogalkotástan vázlata. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2013 148-150. o.

Relációk