kormánybiztos

A Kormány – normatív határozatával – miniszter vagy kormányhivatal feladatkörébe nem tartozó vagy kiemelt fontosságú feladat ellátására kormánybiztost nevezhet ki. A kormánybiztos személyére a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter tesz javaslatot. Kormánybiztossá miniszter, államtitkár, közigazgatási államtitkár vagy helyettes államtitkár, továbbá más személy a Kormány feladatkörébe tartozó feladat ellátására nevezhető ki. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök, illetve a Kormány által határozatban kijelölt miniszter irányítja. A kormánybiztos megbízatása meghatározott időre, de legfeljebb két évre szól. (Nem tévesztendő össze a kormánymegbízottal.)

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 31. § Temesi István - Linder Viktória: Államigazgatás. Dialóg Campus Kiadó, 2016. 39. o.

Relációk