önkormányzat gazdasági önállósága

A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat, dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről. A gazdálkodás alapja az éves költségvetés, amelyből finanszírozza kötelező, valamint önként vállalt feladatait. A helyi önkormányzat kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult. Törvény a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi önkormányzat törvényben meghatározott mértékű kölcsönfelvételét vagy más kötelezettségvállalását feltételhez, illetve a Kormány hozzájárulásához kötheti. A helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon, amely feladataik ellátását szolgálja.

Tudományterület:

Forrás:

Alaptörvény 32. 34. cikk 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól VI. fejezet Vértesy László: A helyi önkormányzatok gazdasági alapja (VI. fejezet). in Magyarázat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényhez. Magyar Közlöny, 2015. 1-8. o.

Relációk