társadalmi egyeztetés

A társadalmi egyeztetés célja, hogy a lehető legtöbb vélemény becsatornázásával és mérlegelésével megalapozott jogszabályok születhessenek. Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a törvény, a kormányrendelet, a miniszteri rendelet tervezetét és indokolását. Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a fizetési kötelezettségekről, a költségvetésről, az állami, európai uniós vagy nemzetközi forrásokból nyújtott támogatásokról, a nemzetközi szerződés kihirdetéséről, valamint a szervezet alapításáról szóló tervezeteket. Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, ha az honvédelmi, nemzetbiztonsági, pénzügyi, külügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdeket veszélyeztet. A társadalmi egyeztetés két formája: a honlapon megadott elérhetőségen keresztül biztosított véleményezés (általános egyeztetés), és a miniszter által bevont személyek, szervezetek által történő közvetlen véleményezés (közvetlen egyeztetés).

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi CXXXI. törvény a jogalkotásról 5-7. §

Relációk