egyezség

1. A közigazgatási eljárásban, ha a lefolytatott egyezségi kísérlet eredményre vezet, a hatóság határozatba foglalja és jóváhagyja az egyezséget, feltéve, hogy az megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint kiterjed a teljesítési határidőre és az eljárási költség viselésére. Nincs helye fellebbezésnek az ügyfelek részéről az egyezségüket jóváhagyó határozat ellen. 2. A polgári jogban a szerződésmódosítás speciális esete, amelynek lényege, hogy a felek az egymással szemben álló bizonytalan vagy vitás követeléseikből kölcsönösen engednek. Ha polgári perben bíróság előtt kötik, akkor perbeli egyezségről van szó, ha viszont nemperes eljárásban akár bíróság, akár közjegyző előtt jön létre, akkor azt peren kívüli egyezségnek nevezik.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 75. §

Relációk