jogszabály-szerkezet

A jogszabályt az áttekinthetőség érdekében szerkezeti egységekre kell tagolni. A jogszabályban alkalmazható szerkezeti egység a mellékleten és a melléklet szerkezeti egységein kívül a jogszabály tervezetének összetettségétől függően, a szerkezeti egységek növekvő szintjének sorrendjében: alpont, a pont, bekezdés, szakasz (§), alcím, fejezet, rész és a könyv. A jogszabály alapegysége a szakasz. A jogszabály szerkezeti egységeit folyamatos sorszámozással vagy a latin ábécé betűivel meg kell jelölni. Jogszabály jelöletlen szerkezeti egységet nem tartalmazhat. A bekezdésnél magasabb szintű szerkezeti egységek sorszámozását a jogszabályban nem lehet újrakezdeni. A jogszabályban a szakasznál magasabb szintű szerkezeti egységnek címet kell adni. A szerkezeti egység címében a szerkezeti egységet más szerkezeti egységtől egyértelműen elhatároló tárgyát vagy tartalmának lényegét röviden kell megjelölni.

Tudományterület:

Forrás:

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről 36-37. §

Relációk