közigazgatási államtitkári értekezlet

A kormányzati döntéshozatal egyeik szakmai előkészítő fóruma. A közigazgatási államtitkári értekezlet feladata a Stratégiai Kabinet, a Gazdasági Kabinet és a Kormány üléseinek előkészítése. Ennek keretében állást foglal az előterjesztések és jelentések döntésre való alkalmasságáról, a Stratégiai Kabinet, a Gazdasági Kabinet vagy a Kormány ülésének napirendjére vételéről, a további egyeztetések, valamint az előterjesztés átdolgozásának, kiegészítésének szükségességéről. A közigazgatási államtitkári értekezletet a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára hívja össze, szervezi és vezeti. A közigazgatási államtitkári értekezlet résztvevői: a minisztériumok közigazgatási államtitkárai, a Miniszterelnökség stratégiai ügyekért felelős államtitkára és a Miniszterelnökség Kormányirodát irányító helyettes államtitkára. A közigazgatási államtitkári értekezletről emlékeztető készül.

Tudományterület:

Forrás:

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat a Kormány ügyrendjéről 44-56/B. Temesi István - Linder Viktória: Államigazgatás. Dialóg Campus Kiadó, 2016. 35-37. o.

Relációk