információbiztonság

Az információbiztonság fogalmába beleértjük az információ minden – nem csak elektronikus – megjelenési formájának, az információs szolgáltatásoknak és az ezeket biztosító információs rendszereknek a védelmét. Az információbiztonság szempontjából fő cél a kritikus információk megóvása. Az információbiztonság főbb komponensei: a személyi biztonság, az elektronikus információbiztonság, a fizikai biztonság, a dokumentumbiztonság és az elektronikus információbiztonság (az átviteli biztonság, a kompromittáló kisugárzás elleni védelem, a rejtjelzési biztonság, a számítógép biztonság és a hálózati biztonság). Az információbiztonság tágabb fogalom, mint az informatikai biztonság.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 1. § Horváth Gergely Krisztián: Közérthetően (nem csak) az IT biztonságról, KIFÜ, Budapest, 2013 (http://kifu.gov.hu/kifu/sites/default/files/IT_brosura_v7.pdf) Haig Zsolt: Az információbiztonság komplex értelmezése, Hadmérnök, Különszámok: Robothadviselés 7. tudományos szakmai konferencia, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2007

Szerző:

Relációk