minősített adat

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerhetőségét korlátozza, ha az a 2009. évi CLV. törvény szerint minősített adat. Nemzeti minősített adat, amelyről a minősítő a minősítési eljárás során megállapította, hogy az érvényességi időn belüli nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele a minősítéssel védhető közérdekek közül bármelyiket közvetlenül sérti vagy veszélyezteti (károsítja). Külföldi minősített adat: az EU valamennyi intézménye és szerve, továbbá az EU képviseletében eljáró tagállam, a külföldi részes fél vagy nemzetközi szervezet által készített és törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján átadott olyan adat, amelyhez történő hozzáférést az EU intézményei és szervei, az EU képviseletében eljáró tagállam, más állam vagy külföldi részes fél, illetve nemzetközi szervezet minősítés keretében korlátozza.

Tudományterület:

Forrás:

2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről 3. §

Szerző:

Relációk