infokommunikációs technológia

Az információtechnológia (IT ) az információ gyűjtésére, tárolására, feldolgozására és továbbítására szolgáló technológiák összefoglaló elnevezése. A XXI. században megfigyelhető az informatikai, a kommunikációs (távközlés technikai) és a multimédiás eszközök, technológiák konvergenciája és integrálódása, így az IT kiteljesedik. Az információs és kommunikációs (röviden: infokommunikációs) technológia (IKT ) fogalom magában foglalja az információ kezelését, feldolgozását és a kommunikációt, közös digitális technológiára alapozva. Az IKT speciális és nagy horderejű tulajdonságokkal rendelkező technológia, amelyet általános célú technológiaként (GPT) is szoktak definiálni, mivel három olyan alapvető jellemzője van, amely egészen sajátossá teszi a többi speciális jellegű technológiával szemben: mindenre kiterjedő (nemcsak a társadalmi beágyazottság vonatkozásában, hanem ágazati szempontból is), a fejlődéssel csökkenti a felhasználók költségét, gerjeszti az innovációt.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth K. – Kőnig B. – Orbán A. – Törley G.: A közigazgatási informatika alapjai, szerk.: Orbán A. Budapest, FÁMA Zrt. – Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013, pp. 8-9. Nemeslaki A.: Bevezetés In: E-közszolgálatfejlesztés. Elméleti alapok és tudományos kutatási módszerek, szerk. Nemeslaki A., Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, Budapest, 2014

Szerző:

Relációk