számítógépes bűnözés

Számítógépes bűncselekmények: elektronikus kommunikációs hálózatok és információs rendszerek használatával vagy ilyen hálózatokkal és rendszerekkel szemben elkövetett bűncselekmények. Főbb formái: hagyományos formájú bűncselekmények, amelyek elkövetése során azonban az internetet használják (például csalás vagy hamisítás), illegális tartalmak közzététele (például terrorizmusra, erőszakra, rasszizmusra, idegengyűlöletre vagy gyermekek szexuális zaklatására ösztönző anyagoké), speciálisan az elektronikus hálózatokra korlátozódó bűncselekmények. Az Európa Tanács 2001. november 23-án Budapesten fogadta el a Számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményt. A budapesti egyezménynek nevezett dokumentumban meghatározták a nemzetközi együttműködés alapjait, a számítógépes bűnözés megakadályozása érdekében szükséges közös lépéseket, a kiberbűnözés elleni hatékony fellépést lehetővé tevő felderítést, nyomozást és üldözést nemzeti és nemzetközi szinten biztosító jogköröket és rendelkezéseket.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi LXXIX. törvény az Európa Tanács Budapesten, 2001. november 23-án kelt Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezményének kihirdetéséről A Bizottság közlemenye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Régiók Bizottságának - A számítógépes bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó általános politika felé, Brüsszel, COM(2007) 267 végleges (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52007DC0267)

Szerző:

Relációk