költségvetési beszámolás

A fejezeti és intézményi költségvetések végrehajtásának szabályszerűségét, az éves beszámolók, illetve elszámolások megbízhatóságát a pénzügyi ellenőrzés (szabályszerűségi) módszerével került értékelésre. Teljes körűen elvégezték az ellenőrzést a központi költségvetés fejezetei közül az úgynevezett alkotmányos és egyintézményes fejezeteknél, a fejezeti jogosítvánnyal rendelkező költségvetési címeknél, továbbá a központi költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai vonatkozásában. A központi költségvetés többi fejezeténél – a BM fejezet kivételével – az ÁSZ az igazgatási cím/ alcím és a fejezeti kezelésű előirányzatok ellenőrzését végezte el. Így az ellenőrzés a fejezetek irányítása alá tartozó intézményi körre nem terjedt ki. A BM fejezet esetében a fejezet egészét ellenőrizték. Ennek keretében az ellenőrzés kiterjedt a fejezet igazgatási és fejezeti kezelésű előirányzatai címeken túlmenően a BM költségvetési szerveire.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (143. oldal)

Relációk