katasztrófavédelem

Azon tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják. A tevékenységek jellegüket tekintve lehetnek tervezési, szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési és ellenőrzési tevékenységek. A katasztrófavédelem nemzeti ügy, ezért a feladatok ellátásában az erre a célra létrehozott rendvédelmi szervek, valamint az államigazgatás szervek, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek és az állampolgárok vesznek részt.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról; Ambrusz József: Rendvédelmi ismeretek. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. ISBN:978-615-5305-61-0

Szerző:

Relációk