katasztrófaveszély

Olyan normál időszaktól eltérő folyamat vagy állapot, amelynek következményeként okszerűen lehet számolni a katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével. Katasztrófaveszély esetén az emberi egészség, környezet, az élet- és vagyonbiztonság védelme érdekében az országos katasztrófavédelmi főigazgató azonnal intézkedik a központi veszélyelhárítási terv szerint. A megtett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert. A helyzet alakulásától függően a katasztrófaveszélyt követően az állam visszatér a működésének normál időszakához vagy a Kormány veszélyhelyzetet hirdet ki.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, 43. §; Muhoray Árpád: Katasztrófamegelőzés I. Budapest: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft, 2016. ISBN:978-615-5527-85-2; Schweickhardt Gotthilf: Katasztrófavédelmi igazgatás.Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. ISBN:978-615-5344-30-5; Ambrusz József: Rendvédelmi ismeretek. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. ISBN:978-615-5305-61-0, 4. fejezet

Szerző:

Relációk