műszaki mentés

A katasztrófavédelem rendszerén belül megvalósuló beavatkozói tevékenység, melyet természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás vagy veszélyes anyag szabadba jutása által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében hajtanak végre a mentésvezető irányításával.

Tudományterület:

Forrás:

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 9-10. §; 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól, III. fejezet; Pántya Péter: Alkalmazott műszaki mentés. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. ISBN: 978-615-5527-27-2

Szerző:

Relációk