veszélyelhárítási terv

A veszélyelhárítási feladatokat meghatározó okmányrendszer, amely tartalmazza a katasztrófaveszély, valamint a katasztrófa időszakában végrehajtandó katasztrófavédelmi feladatokat, intézkedéseket és az azokat biztosító személyi, anyagi és technikai feltételeket összhangban az azonosított kockázatokkal és a települések katasztrófavédelmi besorolásának megfelelően megállapított elégséges védelmi szint alapulvételével. A következő, egymásra épülő szinteket lehet megkülönböztetni: munkahelyi, települési (a fővárosban kerületi), területi (fővárosi) és központi veszélyelhárítási terv.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról; 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról, VI. fejezet

Szerző:

Relációk