tűzvizsgálat

A katasztrófavédelemhez kapcsolódó tűzvédelmi hatósági tevékenység, amelynek feladata a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítése. A tűzvizsgálati eljárást hivatalból le kell folytatni, ha bűncselekmény gyanúja merül fel, haláleset történt, a tűzeset riasztási fokozata III-as vagy magasabb volt, vagy ha a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja. Az eljárás során a hatóság haladéktalanul tűzvizsgálati helyszíni szemlét tart, melyről jegyzőkönyvet készít. A tűzvizsgálati eljárás a tűzvizsgálati jelentés kiadásával zárul. A tűzvizsgálat célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a mentési beavatkozási feltételek javítására.

Tudományterület:

Forrás:

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 14. §; 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról; Restás Ágoston (szerk.): Alkalmazott tűzvizsgálat I. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2017. ISBN:978-615-5680-26-7

Szerző:

Relációk