polgári védelem

Olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében. A polgári védelem katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatai közé tartozik többek között a lakosság felkészítése, a lakosságvédelem, a polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, védelmi célú építmények fenntartása, a települések katasztrófavédelmi besorolása és a veszélyelhárítási tervezés, szervezés. A polgári védelem történelmi elődje a II. világháborúban megalapított légoltalom, melynek feladata a légi támadások és később a nukleáris fegyverek elleni védelem megszervezése volt az abban az időben jellemző kihívásoknak megfelelően.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, VI. fejezet; Endrődi István: Polgári védelmi szakismeret 1. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2015. ISBN:978-615-5527-22-7

Szerző:

Relációk