tűzmegelőzés

Tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenységek, amelyeknek célja a tüzek keletkezésének megelőzése, továbbterjedésének megakadályozása, illetőleg a tűzoltás – és vele együtt az életmentés – alapvető feltételeinek biztosítása. A tűzmegelőzés hatékonyságának növeléséhez a tűzoltás és a tűzvizsgálat során szerzett tapasztalatok feldolgozása is hozzájárul.

Tudományterület:

Forrás:

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Szerző:

Relációk