veszélyes üzem(veszélyes anyag)

Egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület egésze, ahol egy vagy több veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben veszélyes anyagok vannak jelen jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségben, melynek alapján küszöbérték alatti, alsó vagy felső küszöbértékű veszélyes üzemnek minősül. Az üzem katasztrófavédelmi szabályozás szerinti azonosítása az üzemeltető kötelezettsége. Az általa benyújtott üzemazonosítási adatlap, a helyszíni szemle és egyéb szükséges iratok alapján a katasztrófavédelmi hatóság feladata az üzemet a veszélyes üzemek valamely kategóriájába sorolni, amennyiben engedélykötelesnek ítéli azt.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, IV. fejezet; Kátai-Urbán Lajos (szerk.): Iparbiztonságtan I: Kézikönyv az iparbiztonsági üzemeltetői és hatósági feladatok ellátásához. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. ISBN:978-615-5344-12-1, 3. fejezet

Szerző:

Relációk