tűzoltás

Tűzoltóságok által végzett beavatkozói tevékenység, melynek feladata a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása a tűzoltásvezető irányításával. Jogszabályban meghatározott körülmények esetén a tűzoltást követően a tűzvédelmi hatóságnak tűzvizsgálatot kell lefolytatnia.

Tudományterület:

Forrás:

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 6-8. §; 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól, II fejezet; Tűzoltás-Taktikai Szakutasítás (Melléklet a a 42/2012. sz. BM OKF Főigazgatói Intézkedéshez); Restás Ágoston: Alkalmazott tűzoltás. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. ISBN:978-615-5527-23-4

Szerző:

Relációk