súlyos káresemény elhárítási terv

A biztonsági dokumentációk körébe tartozó, küszöbérték alatti üzem üzemeltetője által készített okmány, amely tartalmazza az üzem veszélyeztető hatásainak elemzését, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzését, elhárítását és hatásainak csökkentését szolgáló intézkedések végrehajtásának rendjét, feltételeit. A tervben foglaltakat az üzemeltető valamennyi, az üzem területén dolgozó személlyel megismerteti, és annak alkalmazására a munkavállalókat felkészíti.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, 40. §; 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről, IV. fejezet; Kátai-Urbán Lajos (szerk.): Iparbiztonságtan I: Kézikönyv az iparbiztonsági üzemeltetői és hatósági feladatok ellátásához. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. ISBN:978-615-5344-12-1 3. fejezet

Szerző:

Relációk