közadat

Közadat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat. Az Infotv. előírja a közadatok elektronikus közzététel kötelezettségét. A közfeladatokat ellátó szervek számára kötelező hozzáférhetővé tenni a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen. A közzététellel egyidejűleg a szerveknek leíró adatokat is kell szolgáltatni a közadatkereső (www.kozadat.hu) felé. A Közadat tv. 2012 óta a közadat vagy kulturális közadat újrahasznosítását is engedélyezi. A közadatok újrahasznosításának az alapelvei az átláthatóság és a megkülönböztetés tilalma.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 33., 37/A-B. § 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról 2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról

Szerző:

Relációk