közbiztonsági referens

A polgármester által kijelölt, az önkormányzattal köztisztviselői jogviszonyban álló személy, aki a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban, továbbá rendvédelmi és honvédelmi feladataiban működik közre I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken. Mindennapi munkáját a település polgármestere mellett, annak hivatalában végzi, így elhelyezéséről és a munkakörülmények, egyéb feltételek biztosításáról a polgármester gondoskodik. Működési területe a település közigazgatási területe.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, 3. § 12. pont; 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról, IX. fejezet; Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja: Közbiztonsági referens (http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=vedelemig_kozbiztonsagi_referens)

Szerző:

Relációk