veszélyes anyag

Minden olyan anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása lévén veszélyforrást képviselhet, akár nyersanyag, termék, melléktermék, maradék, köztes termék, vagy hulladék formájában. Potenciális egészség- és környezetkárosító hatásuk miatt a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységeket (felhasználás, gyártás, tárolás, szállítás, stb.) jogszabályban meghatározott korlátok között és az előírt engedélyek birtokában lehet végezni.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, IV. fejezet; 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; Pátzay György, Dobor József, Kutas Éva (szerk.): Ipari tevékenységekből eredő veszélyforrások és elhárításuk. Budapest: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft, 2016. ISBN:978-615-5527-91-3

Szerző:

Relációk