lakosságvédelem

A katasztrófavédelem polgári védelmi feladatai közé tartozó tevékenységek, amelyek célja az élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat veszélyeztető hatások elhárítása és az ennek érdekében végzett szervezési, tervezési és felkészítő munka. A lakosságvédelem alapvető módszerei többek között a lakosságfelkészítés, tájékoztatás, riasztás, egyéni védőeszközökkel történő ellátás, kitelepítés, kimenekítés, befogadás és visszatelepítés.

Tudományterület:

Forrás:

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról, VII. fejezet

Szerző:

Relációk