Országos Tűzvédelmi Szabályzat

A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által kiadott szabálygyűjtemény, amely meghatározza az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, valamint az elérendő biztonsági szintet életvédelmi, közösségi értékvédelmi és tulajdonosi értékvédelmi célok teljesülése érdekében. Főbb témakörei között szerepel a tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás, az általános szerkezeti követelmények, a tűzterjedés elleni védelem, a létesítési követelmények, a kiürítés, a tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények, a hő és füst elleni védelem, a hasadó és hasadó-nyíló felületek, a speciális építmények tűzvédelme, a villamos és villámvédelmi berendezések, a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések szabályai, az éghető folyadékok és gázok tárolására, kimérésére és használatára vonatkozó szabályok, valamint az ellenőrzés, karbantartás és felülvizsgálat. A követelmények teljesülését a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi.

Tudományterület:

Forrás:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Szerző:

Relációk