védelmi bizottság

Olyan közigazgatási szerv, amely illetékességi területén összehangolja a honvédelmi felkészítéssel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását és az arra való felkészülést. Az illetékességi terület alapján megkülönböztetünk helyi, megyei, illetve fővárosi védelmi bizottságot. A helyi védelmi bizottság elnöke a járási hivatalvezető, akinek a munkáját egy katasztrófavédelmi (megyei katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt személy) és egy honvédelmi elnökhelyettes (a Honvédség állományából szükség esetén vezényelt tényleges állományú katona) segíti. A megyei, ill. fővárosi védelmi bizottság elnöke kormánymegbízott, akinek a munkáját egy katasztrófavédelmi (megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója) és egy honvédelmi elnökhelyettes (a Honvédség állományából szükség esetén vezényelt tényleges állományú katona) segíti. A védemi bizottságok tagjai olyan szervezeteket képviselnek, amelyek alapfeladataik ellátásával támogatják a védelmi bizottság tevékenységét.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, 8-10. pont; 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról, III. fejezet; Baán Mihály–Bors István–Csiffáry Tamás–Hári László Kocsis Lajos–Szentes László: Magyarország védelmi igazgatása a közigazgatás új környezetében. Zrínyi Kiadó, 2014, ISBN 978 963 327 6174 (http://www.kormany.hu/download/9/68/20000/Magyarorszag_Vedelmi_Igazgatasa_a_Kozigazgatas_Uj_Kornyezeteben_2014_n.pdf)

Szerző:

Relációk