gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség

Alaptörvényből fakadó kötelezettség Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében, melynek célja az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme. A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség kiterjed meghatározott szolgáltatás teljesítésére vagy a szolgáltatás igénybevételének tűrésére, valamely tevékenységtől való tartózkodásra, az igénybevételhez szükséges előkészületi tevékenységre, valamint az igénybevétel tervezéséhez szükséges adatok közlésére. A szolgáltatás igénybevételét a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke, valamint a polgármester, több megyét vagy az egész országot érintően a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendelheti el. A szolgáltatás teljesítése miatt felmerült vagyoni hátrányért kártalanítás jár.

Tudományterület:

Forrás:

Alaptörvény, XXXI. cikk; 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, 35. pont

Szerző:

Relációk