polgári védelmi kötelezettség

Alaptörvényből fakadó, Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében személyesen teljesítendő kötelezettség, melynek célja az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme. A polgári védelmi kötelezettség magában foglalja az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot. A polgári védelmi kötelezettség teljesítését, valamint a település azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataira történő beosztást a kötelezett lakóhelye szerint illetékes polgármester határozatban rendeli el. Törvény alapján mentesül a polgári védelmi kötelezettség alól a 18 éven aluli és a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy; a terhes nő; a gyermekét saját háztartásában nevelő anya (a gyermek 6 éves koráig); a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő (a gyermek 14 éves koráig); a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza; a személy, aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házastársát egyedül látja el; a személy, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy aki egészségi állapota folytán a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan. A polgári védelmi kötelezettséget egyes társadalmilag hasznos tevékenységek kiváltják.

Tudományterület:

Forrás:

Alaptörvény, XXXI. cikk; 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, 26. pont

Szerző:

Relációk