felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

Egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület egésze, ahol egy vagy több veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben veszélyes anyagok vannak jogszabályban meghatározott felső küszöbértéket elérő vagy meghaladó mennyiségben. Az üzem üzemeltetőjének jogszabályban meghatározott lépéseket kell tennie a veszélyek minimalizálása érdekében, amit a katasztrófavédelmi hatóság ellenőriz. Az üzemeltető kötelezettségei közé tartozik a belső védelmi tervezés, biztonsági jelentés készítése, adatszolgáltatás külső védelmi tervezéshez és biztonsági irányítási rendszer működtetése.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, IV. fejezet; 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről; Kátai-Urbán Lajos (szerk.): Iparbiztonságtan I: Kézikönyv az iparbiztonsági üzemeltetői és hatósági feladatok ellátásához. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. ISBN:978-615-5344-12-1, 3. fejezet

Szerző:

Relációk