aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök

A foglalkoztatáspolitikai eszközök egyik típusa, amelynek feladata hogy elősegítse a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának összehangolását a kínálati oldal (pl. munkavállalók képzése, átképzése) és a keresleti oldal (pl. munkahelyteremtő programok támogatása) támogatása révén. Célja, hogy biztosítsa a munkaerőpiac kiegyensúlyozottabb működését és elősegítse a munkaerőpiacról kiszorultak visszakerülését az elsődleges munkaerőpiacra és támogassa a minél magasabb foglalkoztatottságot. Az aktív eszközök lehetnek követő jellegűek, melyek már a kialakult munkanélküliséget kezelik és preventív típusúak, amelyek a munkanélküliség kialakulását (pl elbocsátásokat) igyekeznek megelőzni. A főbb aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök közé tartoznak: munkaerő-piaci képzések, bérjellegű támogatások, munkahelymegőrző támogatás, munkahelyteremtő támogatás, mobilitási támogatások, álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások, közfoglalkoztatás.

Forrás:

Dr Kovács Éva Margit (2017): Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi igazgatás In: Kovács Ibolya, dr Radics Zsuzsanna Gabriella, Dr Bauer Lilla, Dr Kovács Éva Margit: Szakigazgatási ismeretek II.. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2017. pp. 61-76.

Szerző:

Relációk