versenyfelügyelet

A versenyfelügyelet célja, hogy felügyelje a piaci verseny tisztaságát és szabadságát, ennek érdekében érvényt szerezzen a hatáskörébe tartozó versenyjogi rendelkezéseknek, ösztönözze a piaci versenyt, elősegítse az ezzel kapcsolatos állami szabályozást, hatósági eszközökkel szankcionálja a versenykorlátozó magatartásokat, mint például a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést vagy a kartell megállapodások létrejöttét, illetve a fogyasztók és üzletfelek kárára elkövetett tisztességtelen üzelti magatartásokat. Emellett a versenyfelügyelet ismertek terjesztésével fejleszti a versenykultúrát.

Forrás:

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Szerző:

Relációk