iparpolitika

Az iparpolitika a gazdaságpolitika részterülete,amely a bányászattal, a feldolgozóiparral, valamint az energiagazdálkodással kapcsolatos állami cselekvésprogramot; az ilyen ipari tevékenység formák folytatására vonatkozó szabályokat, előírásokat (pl. ipari létesítmények építésének és üzembe helyezésének feltételei); az ezt megvalósító, érvényesítő hatósági eszközöket (pl. engedélyezés, ellenőrzés, nyilvántartás); és az ehhez szükséges állami intézményrendszert foglalja magában. Az iparipolitika legfontosabb funkciói:
a) az ipari tevékenységek biztonságosságáról való gondoskodás;
b) az ipari tevékenységek szakszerűségének biztosítása;
c) az energiával való racionális gazdálkodás;
d) a kizárólagos állami tulajdon védelme, és
e) a piacnyitással (liberalizáció) összefüggésben speciális versenyfelügyelet, fogyasztóvédelem.

Forrás:

Kovács Éva (2016) Iparigazgatás. In: Kovács Éva, dr. Jámbor Attila, Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia, Dr. Mikó Zoltán Szakigazgatás I.. 121 p. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2016. pp. 21-44.

Szerző:

Relációk