nyugdíj

A nyugdíj olyan állandó vagy ideiglenes jellegű pénzbeli ellátás, amelyet a jogszabályok alapján meghatározott életkort és szolgálati időt elért vagy jelentős mértékű egészségkárosodást szenvedett biztosítottak, illetve haláluk esetén hozzátartozóik kapnak. A nyugdíjhoz való jog a jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkezők járulékfizetéssel megszerzett joga. Olyan keresettől, jövedelemtől függő rendszeres pénzellátás, amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén a biztosítottnak (volt biztosítottnak), illetve hozzátartozójának jár; létezik saját jogon járó ill. hozzátartozói nyugdíj, továbbá öregségi, özvegyi, szülői nyugdíj és árvaellátás.

Forrás:

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 4.§ a)-g) pontjai

Szerző:

Relációk