helyi tanterv

A helyi tanterv a köznevelési intézmény pedagógiai programjának része, lényegében a választott kerettanterv adaptációja, amelyben figyelembe kell venni az iskola sajátosságait, a tárgyi, személyi feltételeket, az iskola nevelési programját. Tartalmazza a tanítandó tantárgyakat és azok óraszámát; a belső vizsgálatok rendjét; az adott iskolatípusra vonatkozó tantárgyi kerettantervekben rögzített célokat és feladatokat; a helyi követelményeket és a tananyagot; a magasabb évfolyamra lépés kritériumait; a tankönyv és taneszköz-kiválasztás elveit.

Forrás:

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7.§ (1) bekezdés b) pontja

Szerző:

Relációk