konduktív pedagógiai intézmény

A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet. A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető.

Forrás:

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény18. § (2) bekezdés g) pontja, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013(II.26.) EMMI rendelet 27. § (1) bekezdése

Szerző:

Relációk