kulturális igazgatás

A kulturális igazgatás magában hordozza az igazgatás általános fogalmának elemeit, ennek megfelelően az emberi együttműködés során keletkező tevékenység, amely biztosítja a közös, a kultúrához kapcsolódó célok elérését, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a kulturális célok megvalósítása érdekében együttműködő szervek, személyek tevékenységének összhangját. A kulturális igazgatáson belül több részterület alakult ki: a kulturális örökségvédelem ügye, a művészetügy (előadó és alkotóművészet, film és audiovizuális ügyek), a közművelődésügy, valamint a közgyűjtemények (muzeális intézmények, könyvtárak, valamint levéltárak) ügye. (A KOL több tudományterület megközelítését is tartalmazza a fogalom ismertetésében, ezek a meghatározások máshová helyezik a súlypontokat, s érdemes emiatt a címszó több meghatározását komplexen használni, ismerni.)

Forrás:

Szabó Annamária Eszter: A kulturális igazgatás c. munkája alapján. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014., 4. p. http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10555/Teljes%20sz%C3%B6veg?sequence=1&isAllowed=y letöltve: 2017. 06. 01.

Szerző:

Relációk