deviancia

A deviancia latin elemekből álló összetett szó, olyan társadalmi normáktól való eltérést jelent, amelyeket egy közösség vagy a társadalom jelentős része elfogad. A mai szóhasználat deviánsnak nevez mindent, ami a társadalomban a szokásostól, az elfogadottól eltér. A deviáns viselkedés relatív, történelmi kortól, adott társadalomtól, sőt a társadalom meghatározott csoportjától függ az, hogy egy cselekvés deviánsnak számít-e.
A deviancia szó a köznyelv részévé vált, egyre szélesebb értelemben kezdték használni. A szociológia és a pszichológia szakszavaként ma is a bűnözés, az alkoholizmus, az öngyilkosság, a droghasználat, illetve az elmebetegség társadalmi okainak vizsgálatakor használatos.

Forrás:

Összegzés CSEPELI György: Bevezetés a szociálpszichológiába. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. DURKHEIM, Émile: A társadalmi tények magyarázatához. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1978. GIDDENS, Anthony: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. SOMLAI Péter:Szocializáció. Corvina Kiadó, Budapest, 1997. c. művek alapján.

Szerző:

Relációk