levéltár

A történelmi múlt megismerésének forrásául szolgáló, a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, a nemzet kulturális örökségének részét képező maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, feldolgozásának és rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából működő intézmények. A nemzeti identitás leghitelesebb dokumentumainak őrzőhelyei. Maradandó értékű irat: a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki szempontból jelentős, a történelmi múlt megértéséhez, a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen irat. Magyarországon levéltárai (66 db): 1 Magyar Nemzeti Levéltár, 1 fővárosi önkormányzat által fenntartott levéltár, 4 települési önkormányzati levéltár, 2 köztestületi levéltár (MTA Levéltára, MOKKL Közjegyzői Levéltár I), 4 állami szaklevéltár, 15 felsőoktatási intézményi levéltár, valamint 39 nyilvános magánlevéltár.

Forrás:

köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 3.§ k)-s) pontjai

Szerző:

Relációk