polgári védelmi szervezet

Olyan szervezet, amely személyi állománya útján katasztrófaveszély és veszélyhelyzet, valamint fegyveres összeütközés idején végrehajtandó polgári védelmi feladatokat lát el, amennyiben azt az illetékes személy elrendeli. A polgári védelmi szervezetek tagjai polgári védelmi kötelezettség alatt álló , illetve önkéntesen jelentkező személyek, ami alapján megkülönbözetünk köteles és önkéntes polgári védelmi szervezeteket. A köteles polgári védelmi szervezetek lehetnek munkahelyi, kerületi, települési (ha a település katasztrófavédelmi besorolása azt indokolja), területi és (különleges szakértelmet és technikai eszközöket igénylő feladat ellátására létrehozott) központi polgári védelmi szervezetek. Az önkéntes polgári védelmi szervezeteken belül megkülönböztetünk országos, területi, járási és helyi polgári védelmi szervezeteket.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, VI. fejezet; 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

Szerző:

Relációk