szankció

A jogi norma egyik eleme, jelentése jogkövetkezmény. A jogi norma által elvárt magatartás teljesítésének vagy nem teljesítésének, illetve egy helyzet következménye. A gyakorlatban általában nem jelenik meg minden egyes norma részeként, hanem a jogrendszer egészében kell biztosítani, hogy a jogi előírások követéséhez vagy megsértéséhez kapcsolódjon. Önmagában a szankció nem tény és nemis tényállás. Ha a normából a szankció hiányzik, abban az értelemben, hogy szankcionálatlan szabályról van szó, azt lex imperfectának nevezik. Az ilyen szabály jogi eszközökkel nem kényszeríthető ki, a jogalkalmazónak nem számít. Jelentése többféle: szentesítés, megerősítés, kikötés, büntetés, meghatározás, jogkövetkezmény.

Tudományterület:

Forrás:

Tamás András: Legistica, A jogalkotástan vázlata. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2013 148-152. o.

Relációk