önköltséges képzés

A képzés keretében az oktatás teljes költségét a hallgató viseli. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre tekintettel a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv által megállapított visszafizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozás. Ha az ösztöndíjjal (rész-ösztöndíjjal) támogatott hallgató kimerítette a támogatott formábant rendelkezésére álló támogatási időt, csak önköltséges képzési formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban. A felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem külföldi képzésben vett részt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, és nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – megállapított tanulmányi átlagot.

Forrás:

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 46. § (1) c) és 47.§ (8) bekezdése és a 48.§ (1) és (2) bekezdései

Szerző:

Relációk