PISA – mérés

„Az OECD egyik legnagyobb hatású nemzetközi programja a PISA néven ismert nemzetközi tanulói teljesítménymérés (Programme for International Student Assessment) szinte forradalmasította az oktatásról való tudásunkat. Ez a vizsgálat a mai napig egyedülálló módon teszi lehetővé, hogy időben és térben is összehasonlító elemzéseket tudjanak végezni a világ oktatási rendszereiről. Napjainkra valódi nagyiparrá vált ez a terület. Már a kezdetekben is 32 ország több mint 250 ezer tanulójának teljesítményét mérték három (matematika, szövegértés és természettudomány) területen, napjainkra pedig már 510 ezer tanuló tölti ki a teszteket a világ 65 országában és már nem csak a matematika, szövegértés és természettudomány területeken.” (Lannert Judit) Továbbá: ” A PISA vizsgálat célja annak felmérése, hogy a közoktatás kereteit hamarosan elhagyó 15 éves tanulók milyen mértékben rendelkeznek azokkal az alapvető ismeretekkel, amelyek a mindennapi életben való boldoguláshoz, a továbbtanuláshoz vagy a munkába álláshoz szükségesek.” (Oktatási Hivatal)

Forrás:

Lannert Judit: A PISA adatok használata és értelmezése a módszertani kritikák tükrében, Educatio 2015./2. tematikus számában,18.p. Interneten letölthető: http://epa.oszk.hu/01500/01551/00092/pdf/ valamint Oktatási Hivatal, https://www.oktatas.hu/cimke_lista?keyword=PISA, letöltve: 2017. nov. 8.

Szerző:

Relációk