lakóotthon

Szociális ellátási forma. Olyan otthon, amely nyolc-tizenkettő, esetleg tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt – ideértve az autista személyeket is -, illetőleg szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. Típusai: a) fogyatékos személyek lakóotthona, ezen belül rehabilitációs, vagy ápoló-gondozó célú lakóotthon, b) pszichiátriai betegek lakóotthona – rehabilitációs célú lakóotthon, c) szenvedélybetegek lakóotthona. – rehabilitációs célú lakóotthon.

Forrás:

Az 1993.évi III. tv. 85/A §-a, 114-119/B.§-ai, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendelet 88-101. §-ai, a 9/1999.(XI.24.) számú SZCSM rendelet

Szerző:

Relációk