alapfokú művészetoktatási intézmény

Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képző–és iparművészet, valamint a színművészet és bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja a speciális művészeti készségek és ismeretek fejlesztését képező tartalmakat és tudásszintet meghatározó alapdokumentum, s így az alapfokú művészetoktatás valamennyi hazai intézményében az alapvető nevelési és oktatási tartalmak egységesen és arányosan érvényesülnek.

Forrás:

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 7.§ (1) h) pontja és 16.§

Szerző:

Relációk